27 ივნ- 1 ივლისს საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტში ჩატარდა 40 საათიანი ევროპული ცენზის მქონე ტრეინინგ-სემინარი გეშტალტ ფსიქოთერაპიაში. ტრენინგ-სემინარი მოიცავდა შემდეგ თემებს: • ნევროზი; ფსიქოზი; მოსაზღვრე მდგომარეობები; ფსიქოსომატიკა; • მავნე ჩვევების/ადიქციების დაძლევის პრაქტიკული მეთოდები • ფსიქოკონსულტირების, თერაპიული მიდგომები ტრენინგ-სემინარს უძღვებოდა პროფ. ჰანა შერლერი (Hanna Scherler) – კლივლენდის (აშშ) გეშტალტ ინსტიტუტის წარმომადგენელი; ევროპაში EAGT აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი; EuroPsy სერტიფიცირებული ფსიქოთერევტი; EuroPsy სერტიფიკცირებული ფსიქოლოგი, კლინიკური ფსიქოლოგიის დოქტორი /ა შ.შ. სანტა ბარბარას უნივერსიტეტის /Fielding Graduate University Santa Barbara სადოქტორო ხარისხი/, სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი