ჩვენმა მეოთხე კურსელებმა დასრულეს 50 საათიანი ჯგუფური სუპერვიზია! ტრენერი: ვარშავის გეშტალტთერაპიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და დირექტორი, პროფესორი ტომაშ რებეტა