გეშტალტთერაპიაში ევროპული ცენზის დიპლომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარის, დოქტორ ნურით ლევაის უკუკავშირი კურსდამთავრებულებს.

დოქტორი ნურით ლევაი (Dr. Nurith Levi) საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტის მრჩეველი და მეთოდოლოგიის ტრენერია. იგი, EAGT, EAP სერტიფიცირებული გეშტალტთერაპევტი, საერთაშორისო ტრენერი და სუპერვიზორი, თელ-ავივის Beit-Berl კოლეჯის გეშტალტ პროგრამის აკადემიური დირექტორი და ბენ გურიონის უნივერსიტეტის ემირიტუსია.

გეშტალტთერაპიაში ევროპული ცენზის დიპლომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარის,დოქტორ ნურით ლევაის (Dr. Nurith Levi – ისრაელი) ღია წერილი ინსტიტუტის ხელმძღვანელებს:

“Dear Tea and Dimitri,With great pleasure and satisfaction I send you my congratulations for the graduation of your 2022 trainees.It was a very rewarding experience to be on the board of evaluation during their final examination. I watched with satisfaction their development, to witness the way they have covered in these last four years, in spite of all the difficulties.The two of you, Tea and Dimitri, are the engine behind all these achievements. Your investment and dedication, your tenacity and vision have actually turned the Georgian Gestalt field into a vibrant, energetic professional scene, an ever growing community of accredited Gestalt therapists, to which I am proud to be affiliated in various ways.”