15-18 იანვარს საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტში ჩატარდა 32 საათიანი ტრენინგი თემაზე “თერაპიული პროცესი”

ბედნიერებაა, როდესაც პროფესული ზრდისთვის არსებობს შანსი, რომ დაესწრო პროფ. რიჩარდ (დიკ) ლომპა სემინარს. ჯგუფური მუშაობის დროს ცხადად შეიგრძნო თერაპიული ურთიერთობებისა და ეგზისტენციალური დიალოგის ვირტუოზული, ნატიფი პროცესი. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი არის ადგილი, რომელიც იძლევა პროფესიული ზრდისა და ევროპული დონის პროფესიონალ ფსიქოთერაევტად ჩამოყალიბების საშუალებას!

ჩვენი ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამის ტრენერი პროფ. რიჩარდ (დიკ) ლომპა (Dick Lompa) – ჰოლანდია ფსიქოლოგიის დოქტორი, EAGT აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი, სუპერვიზორი; იზიდორ ფრომის, ლორა პერლზისა და მირიამ პოლსტერის მოსწავლე; მიდლსექსის უნივერსიტეტის (Middlesex University) ტუტორი, ნიდერლანდის გეშტალტ ინსტიტუტის NGC მთავარი ტრენერი, NVAGT წევრი.