7-11 დეკემბერს საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტში ჩატარდა 40 საათიანი ტრენინგი თემაზე “გეშტალტის ტექნიკები”.

ტრენინგს უძღვებოდა პროფ. თეა გოგოტიშვილი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, EAGT აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი; ფსიქოთერაპიული კვლევების საერთაშორისო ასოციაციის SPR ნამდვილი წევრი, გეშტალტთერაპიის ევროპული ინსტიტუტის EGI (ვარშავა,პოლონეთი) ტრენერი.