ხათუნა გოგელია
ლიკა წერეთელი
გოგოლა იოსელიანი
იანა სალამაშვილი
დიმიტრი კალანდაძე
თინათინ ლეკიშვილი