დიმიტრი უზნაძის სახელობის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის შესწავლის სასერთიფიკატო კურსი განკუთვნილია
უმაღლესი განათლების მქონე პირთა და დამამთავრებელი კურსის სტუდენტთათვის,
კურსი ფუნქციონირებს 2002 წლიდან.
✅კურსდამთავრებულები წარმატებით იყენებენ მიღებულ ცოდნას პრაქტიკულ მუშაობაში.
⭕პროგრამას უძღვებიან საერთაშოსო რანგის სპეციალისტები.
👩🏼💼კურისის ხელმძღვანელია ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპაში EAGT აკრედიტებული
EAP სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი , პროფესორი თეა გოგოტიშვილი.
🔵კურსის პროგრამაშია 18 გამოყენებითი მოდული, რომელიც აერთიანებს თეორიული საფუძვლების და პრაქტიკული მეთოდების შესწავლას.
🔵პროგრამის საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების საერთო რაოდენობა მოიცავს 678 საათს.
სწავლა მიმდინარეობს:
კვირაში ორი დღე 3 საათის განმავლობაში.
📅შაბათ-კვირას,
11:00-14:00,
⭕კურსი წარიმართება კომბინირებულ რეჟიმში, აუდიტორიაში და პარალელურად ZOOM-ის ფორმატით.
სწავლის ხანგრძლივობა – 9 თვე (ოქტომბერი- ივნისი)
სწავლის საფასურია 2500 ლარი.
⭕დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
☎032 2 92 03 36;
📞595 11 99 52;
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 12:00-იდან 18:00 სთ-მდე