აღმასრულებელი დირექტორი
თეა გოგოტიშვილი
გენერალური მენეჯერი
მარიამ ზვიადაძე
ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ეროვნული გეშტალტ ცენტრის გენერალური მენეჯერი
მანჩო წვერავა