📣ვალენსიის გეშტალტ ინსტიტუტის ვარსკვლავის,
⭐️დევიდ პიკო ვილას David Picó Vila
💥 ტრენინგის I დღე:
🌗ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მექანიზმები “მე-შენ” ურთიერთობაში.
ფილიპ ლიხტენბერგის უნიკალური კონცეფციის გამოცდილებად ქცევა.
💥 II დღე
🎬 აუდიტორიის/ “სცენაზე ყოფნის” შიში.