✅7.06.2019-11.06.2019 საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტში ჩატარდა კიდევ ერთი მრავლისმომცველი სემინარი თემაზე “დიაგნოსტირება და ფსიქოპათოლოგიები”

ტრენერები: 👩🏼‍💼 პროფ. თეა გოგოტიშვილი – სეგის აღმასრულებელი დირექტორი. მეთოდოლოგიის ტრენერი. ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, EAGT აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი; EAP სერტიფიცირებული (ECP მფლობელი) ფსიქოთერაპევტი; ფსიქოთერაპიული კვლევების საერთაშორისო საზოგადების – SPR ნამდვილი წევრი, ევროპის გეშტალტ ინსტიტუტის EGI (ვარშავა, პოლონეთი) ტრენერი, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი; დიმიტრი უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი; სამეცნიერო ფსიქოლოგიის საერთაშორისო გერთიანებაში – IUPsyS საქართველოს წარმომადგენელი.

👩🏻‍💼 თამარ ლოლაძე, EAGT აკრედიტებული გეშტალტ თერაპევტი(2017). თსუ ტრანსლაციური მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი სოციალურ ფსიქიატრიაში.