fbpx

მარინა პერეპელიცინა

პროფ. მარინა პერეპელიცინა – რუსეთი. მეთოდოლოგიის ტრენერი. „გეშტალტის რუსული სკოლის“ დირექტორი, გეშტალტთერაპიის ფრანგული სკოლის კურსდამთავრებული - სერჟ გინგერის მოსწავლე. ევროპაში EAGT და ვაშინგტონში AAGT აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოლოგიის დოქტორი.
Any review founded
Any courses assigned

Contact Me