fbpx

ევგენი კოლესნიკოვი

ევგენი კოლესნიკოვი - უკრაინა. ინდივიდუალური სუპერვაიზორი. ექიმი-ფსიქიატრი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის სპეციალისტი, მოსკოვის გეშტალტ–ინსტიტუტის MGI - კურსდამთავრებული, EAGT აკრედიტებული გეშტალტთერაპევტი და სუპერვაიზორი.
Any review founded
Any courses assigned

Contact Me