7-11 სექტემბერს, საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტში ჩატარდა 40 საათიანი ევროპული ცენზის მქონე ტრეინინგ-სემინარი გეშტალტ ფსიქოთერაპიაში.

ტრენინგ-სემინარი მოიცავდა შემდეგ თემებს:

• ნევროზი; ფსიქოზი; მოსაზღვრე მდგომარეობები;

•ადიქციების დაძლევის პრაქტიკული მეთოდები

• ფსიქოკონსულტირების, თერაპიული მიდგომები

ტრენინგ-სემინარს უძღვებოდა პროფ. ჰანა შერლერი (Hanna Scherler) – კლივლენდის (აშშ) გეშტალტ ინსტიტუტის წარმომადგენელი; ევროპაში EAGT აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი; EuroPsy სერტიფიცირებული ფსიქოთერევტი; EuroPsy სერტიფიკცირებული ფსიქოლოგი, კლინიკური ფსიქოლოგიის დოქტორი /ა შ.შ. სანტა ბარბარას უნივერსიტეტის /Fielding Graduate University Santa Barbara სადოქტორო ხარისხი/, სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი