სეგი ორიენტირებულია თანამშრომლობაზე, როგორც საერთაშორისო და ადგილობრივ აკადემიურ ინსტიტუციებთან, ასევე – გეშტალტით დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან.
დღეისთვის ინსტიტუტის პარტნიორები არიან:

 

ევროპის გეშტალტ ინსტიტუტი (EGI);

 

 

წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. „ქართული უნივერსიტეტი“;

 

 

 

 

 

დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის   სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი;

 

 

 

 

 

 

დ. უზნაძის სახ. საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაცია;

 

 

 

 

 

სრულიად საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ანტინარკოტიკული ცენტრი;

 

 

 

 

 

 

 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი „კენოზისი“;

 

 

 

 

 

კანტის აკადემია.

 

 

 

 

 

 

 

 

ვარშავის გეშტალტთერაპიის ინსტიტუტი. თანადამფუძნებელი და დირექტორი ტომაშ მარინჩაკი (Tomasz Maryńczak) – პოლონეთი ფსიქოლოგი, გეშტალტთერაპევტი, გეშტალტ ტრენერი; EAGT და EAP აკრედიტაციების, ასევე PTPG – პოლონეთის ფსიქიატრთა ასოციაციის აკრედიტაციის მოფლობელი ფსიქოთერაპიევტი.

 

 

 

იტალიის გეშტალტ ინსტიტუტი “Istituto Gestalt di Puglia” დამფუძნებელი და დირექტორი ალექსანდერ ლომატჩი (Alexander Lommatzsch) -იტალია

 

 

 

 

 

მოსკოვის გეშტალტ ინსტიტუტი

 

რუსეთის გეშტალტ ინსტიტუტი

 

 

 

პულიის გეშტალტ ინსტიტუტი (იტალია);

ვარშავის გეშტალტ თერაპიის ინსტიტუტი (პოლონეთი);