კურსი ფუნქციონირებს 2002 წლიდან. კურსდამთავრებულები წარმატებით იყენებენ მიღებულ ცოდნას პრაქტიკულ მუშაობაში. პროგრამას უძღვებიან საერთაშოსო რანგის სპეციალისტები.
კურისის ხელმძღვანელია ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპაში (EAGთ) აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი, პროფესორი თეა გოგოტიშვილი (599 556 146)
კურსის პროგრამაშია 18 გამოყენებითი მოდული, რომელიც აერთიანებს თეორიული საფუძვლების და პრაქტიკული მეთოდების შესწავლას. პროგრამის საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების საერთო რაოდენობა მოიცავს 678 საათს.
სწავლა – შაბათ-კვირას, 3 საათის განმავლობაში, თვეში ერთხელ ხუთშაბათს და პარასკევს 19:00-21:00.
სწავლის ხანგრძლივობა – 9 თვე (ოქტომბერი- ივნისი)

სწავლის ღირებულება 2300 ლარი, მათთვის, ვინც ორივე კურსს გაივლის ერთდროულად სწავლის საფასურია 1900 ლარი.

გადახდა შესაძლებელია კვარტალური გრაფიკით.
კურსდამთავრებულები საგამოცდო შეფასებების საფუძველზე გაიცემა A,B,C,D დონის სერტიფიკატები.