განკუთვნილია უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის.

კურსი, უკვე 21 წელია ფუნქციონირებს, ვითარდება და მას წარმატებით იყენებენ  პრაქტიკაა და სამუშაო გამოცდილებაში სხვადასხვა პროფესიებში (ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, მედიცინის სფერო, სოციალური მუშაობა, მენეჯეჯმენტი, HR, იურიდიული სფეროდა სხვ.).

პროგრამას უძღვებიან საერთაშოსო რანგის სპეციალისტები. კურისის ხელმძღვანელია ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპაში (EAGT) აკრედიტებული, EAP  სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი, პროფესორი თეა გოგოტიშვილი (საკონტაქტო ტელ. 599 556 146)

კურსი, თავისი სტრუქტურით და სასწავლო მეთოდოლოგიით უნიკალურია და მას არ აქვს სხვა ანალოგი საქართველოში.

სწავლა ყოველ წელს იწყება ოქტომბერში და მთავრდება ივნისის ბოლოს. აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს საუნივერსიტეტო განათლება ნებისმიერ პროფესიაში – მინიმუმ საბაკალავრო საფეხური.

ჯგუფის შემადგენლობის ლიმიტია 20 ადამიანი.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა 4 კატეგორიის (A, B, C, D) სერტიფიკატი. A კატეგორიის სერტიფიკანტები გადიან კონკურსს (ინტერვიურებას), ცენტრში სტაჟირების გასავლელად და ასევე ეძლევათ რეკომენდაცია დასაქმებისთვის.

კურსი შედგება 18 მოდულისგან, რომელიც თანამედროვე გამოყენებითი ფსიქოლოგიის მიმართულებებს მოიცავს.

პროგრამის საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების საერთო რაოდენობა მოიცავს 678 საათს.
ტრენინგები ტარდება შაბათ-კვირას, 3 საათის განმავლობაში.
სწავლის ხანგრძლივობა – 9 თვე (ოქტომბერი- ივნისი)

სწავლის ღირებულება 2500 ლარი.

400 ლარიანი ფასდაკლებით სარგებლობენ საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტის სტუდენტები. მათთვის  სწავლის ღირებულება შეადგენს 2100 ლარს.

გადახდა შესაძლებელია კვარტალური გრაფიკით.

კურსდამთავრებულები საგამოცდო შეფასებების საფუძველზე გაიცემა A,B,C,D დონის სერტიფიკატები.