„საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი“ ახორციელებს ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების სწავლებას საერთაშორისო სტანდარტის EAGT ტრენინგ-პროგრამით.
ინსტიტუტში მოღვაწეობენ ევროპასა (EAGT, EAP) და აშშ-ში (AAGT) აკრედიტებული ტრენერები და ფსიქოთერაპევტები. კურსის კურატორია – EAGT სასწავლო სტანდარტების კომიმიტეტის თავჯდომარე – პროფ. ნურით ლევაი (Nurith Levi).
„საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი“ ამზადებს საერთაშორისო დონის პროფესიონალებს. კურსდამთავრებულები იღებენ ევროპულ EAGT აკრედიტაციას, რაც გულისხმობს მათი პროფესიული ცენზის და კვალიფიკაციის საერთაშორისო აღიარებას.
თანამედროვე მსოფლიოში, ფსიქოთერაპია უნივერსიტეტის შემგომი განათლების სფეროს განეკუთვნება. ფსიქოთერაპევტის პროფესიის დაუფლებისათვის საჭიროა ფსიქოლოგიის/სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის დიპლომის ფლობა.
მათთვის, ვისაც არ აქვს შესაბამისი საბაზისო ცონდა ფსიქოლოგიაში, შემუშავებულია EAGT-ს მიერ აღიარებული მოსამზადებელი სპეც-კურსი გამოყენებით ფსიქოლოგიაში, რომლის გავლა პარალელურად (დამატებით) არის შესაძლებელი ფსიქოთერაპიის შესწავლის EAGT პროგრამის პირველ კურსზე .
„საქართველოს ეროვნულ გეშტალ ინსტიტუტში“, EAGT ტრენინგ-პროგრამის დასრულება, დიპლომის დაცვა და ფსიქოთერაპიაში ევროპული აკრედიტაციის მიღება შესაძლებელია საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილ მინიმალურ ვადაში – 4 წელიწადში. ტრენინგის განრიგი იძლევა სწავლის და მუშაობის შეთავსების საშუალებას.
– მოქმედებს გაცვლითი პროგრამები ევროპულ გეშტალტ ინსტიტუტებში.
– 2 წლის შემდეგ, პროგრამის მონაწილეები იწყებენ ფსიქოთერაპიაში, ფსიქო-კონსულტირებაში მუშაობას (კლინიკურ პრაქტიკას) EAGT აკრედიტებულ სუპერვაიზორებთან თანამშრომლობით;
– წარჩინებულები საქმდებიან საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტში;
– გადიან პროფესორის ასისტირებაში სტაჟირებას საუნივერსიტეტო სივრცეში;
– სწავლობენ ფსიქოთერაპიული კვლევის მეთოდებს და მათ პრაქტიკაში გამოყენებას;
– მოხსენებებით გამოდიან სამეცნიერო კონფერენციებზე და ატარებენ ღია ლექციებსა და ვორქშოფებს.
– იღებენ ფასდაკლებებს ტრენინგებზე, საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებზე;
– სწავლობენ ორიგინალური ქართული სახელმძღვანელოებით და სარგებლობენ 3000-ზე მეტი წიგნისაგან შემდგარი პროფესიული ელექტრონული ბიბლიოთეკით.
– ისწავლება და ვითარდება ინსტიტუტის ხელმძღვანელების მიერ შემუშავებული საავტორო კურსი „განწყობის თეორიის გამოყენება გეშტალტთერაპიაში“.

სწავლის განრიგი:

I კურსი: ჯგუფური ფსიქოთერაპია (200 სთ). ტრენინგი – თვეში 1 შაბათ-კვირა (16 სთ.); ინდივიდუალური თერაპია – წლის განმავლობაში განაწილებული 50 სთ.
II-III კურსები: თეორია და მეთოდოლოგია (600 სთ). თვენახევარში ერთი 5 დღიანი ტრენინგი (40 სთ) შაბათ-კვირის გამოყენებით;
III – IV კურსი – ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა. მუშაობა სუპერვაიზორებთან
თანამშრომლობით;
IV კურსი – სადიპლომო შრომის მომზადება და დაცვა.

გახდი ევროპაში აკრედიტებული ფსიქპთერაპევტი.

🔵“სეგი” ერთადერთი ევროპული (EAGT) აკრედიტაციის მფლობელი ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტია საქართველო – კავკასიის მასშტაბით;
🔵ინსტიტუტის დიპლომი საერთაშორისო აღიარების მქონეა, რაც მის კურსდამთავრებულებს ანიჭებს უპირატესობას იმუშაონ უმაღლესი რანგის საერთაშორისო ცენზის სტატუსით, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთის ქვეყნებში;
🔵“სეგის” დამააარსებელი და ხელმძრვანელია – საქართველოში გეშტალტთერაპიის მეთოდის ფუძემდებელი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, დიმიტრი უზნაძის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, EAGT, EAP აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი, პროფ. დიმიტრი ნადირაშვილი.
🔵პროფ. დიმიტრი ნადირაშვილი ევროპის გეშტალტთერაპევტთა (EAGT) კვლევითი კომიტეტის (RC) თანამშრომელია, რაც სეგის სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო კვლევით საქმიანობაში;
🔵 ჩართულია ევროპული EAGT აკრედიტაციის მფლობელი ინსტიტუტების საერთაშორისო ქსელში, ჰყავს პარტნიორი სასწავლებლები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ახორციელებს ტრენერების და სტუდენტების გაცვლას;
🔵სწავლის ენებია: ქართული და ინგლისური;
🔵ჩვენ ვასწავლით გეშტალტთერაპიის ორიგინალური ქართული სახელმძღვანელოებით;
🔵ჩვენ სტუდენტებს აქვთ წვდომა 4000 -მდე სხვადასხვა ენოვანი პროფესიული ლიტერატურის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე;
🔵“სეგის” კურსდამთავრებულები სარგებლობენ ხელშეწყობით დასაქმების სფეროში;

👉🏼 “სეგი” რეგულარულად აწყობს „გეშტალტ-ვოიაჟებს.“ ტრენერები სტუდენტებთან ერთად ორგანიზებას უწევენ ვიზიტებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების გეშტალტ ინსტიტუტებში; მათ წამყვან სპეციალისტებთან ტრენინგებს, ვორქშოფებს და თანმდევ კულტურულ-საგანმანათლებლო ტურებს.
👉🏼 გაზაფხულობით ტარდება „რეზიდენს ვორქშოფები“ – ევროპიდან მოწვეულ სპეციალისტებთან ერთად იგეგმება და ხორციელდება ერთკვირიანი გასვლითი სესიები.
👉🏼 ყოველ ზაფხულს ინსტიტუტი მიემგზავრება სამხრეთ იტალიის სხვადასხვა საზღვაო კურორტზე „იტალიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში“ მონაწილეობის მისაღებად, სადაც სეგის ხელმძღვანელებს იწვევენ ტრენინგ-ვორქშოფების ჩასატარებლად, სტუდენტები კი – სარგებლობენ სპეციალური საგზურებით;
👉🏼 ფსიქოთერაპია-კონსულტირების სფეროში თანამედროვე მეთოდების შესწავლის პარალელურად, სეგის სტუდენტები გადიან პროფესორის ასისტირების პრაქტიკას საუნივერსიტეტო სივრცეში და კლინიკურ პრაქტიკას ინსტიტუტის ცენტრში.

👩🏼‍🎓👨🏼‍🎓სასწავლო პროცესში გამორჩეული კურსდამთავრებულები საქმდებიან ფსიქოლოგიისა და გეშტალტთერაპიის ეროვნულ ცენტრში „ინსაიტი“;
🌐“სეგის” კურსდამთავებულები არიან საერთაშორისო ცენზის მფლობელი უმაღლესი კლასის პროფესიონალები, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ საქართველოში, ევროპასა და აშშ-ში. გეშტალტ-მეთოდოლოგია შეაქვთ სამედიცინო სფეროში, ბიზნესში, საწარმოო ორგანიზაციებში, საგანმანათლებლო სისტემაში – საბავშვო ბაღში, სკოლაში, საუნივერსიტეტო სივრცეში

.📝 ინსტიტუტში მიმდინარეობს სამეცნიერო მუშაობა განწყობის თეორიის და გეშტალტთერაპიის ინტეგრაციაზე;
📚ხორციელდება წიგნების, სახელმძღვანელოების და სამეცნიერო სტატიების სხვადასხვა ენებზე წერა და გამოცემა.
🌐ქართული ეროვნული პროფესიული სკოლის ორიგინალური მეთოდოლოგია და პრაქტიკა ინსტიტუტის მესვეურებს გააქვთ უცხოეთის ქვეყნებში. ტრენინგებითა და ვორქშოფებით მათ სისტემატურად იწვევენ ევროპულ ინსტიტუტებში, საერთაშორისო კონფერენციებზე და სიმპოზიუმებზე, სადაც სტუდენტები იღებენ გამორჩეულ ფასდაკლებებს.
✔ პროფესიული და პიროვნული განვითარებისთვის, ინსტიტუტში დაარსებულია და ფუნქციონირებს „გეშტალტ-ლიტ-კლუბი“, სადაც მიმდინარეობს ნობელის პრემიის ლაურეატი მწერლების, მსოფლიო ლიტერატურის შედევრების კითხვა და ანალიზი;

⭕ინსტიტუტში მოღვაწეობენ მხოლოდ EAGT, EAP აკრედიტირებული სპეციალისტები (სწავლა მიმდინარეობს ქართულ ენაზე).
⭕“სეგის” რანგის უცხოეთის ინსტიტუტებში ფასები განუზომლად დიდია. სეგის სასწავლო პროგრამების, ტრენინგების, ვორქშოფების, ფსიქოთერაპიული და საკონსულტაციო სერვისების ღირებულება მორგებულია საქართველოს რეალობას.
🇪🇺 ინსტიტუტის ხელმძღვანელების, ტრენერების, კურსდამთავრებულების, თუ სტუდენტების უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია და წარმატებული პრაქტიკა დღითიდღე აფართოებს საქართველოს ეროვნული გეშტალტ-სკოლის საზღვრებს; გეშტალტთერაპიას და კონსულტირებას სულ უფრო პოპულარულს და მოთხოვნადს ხდის საქართველოს საზოგადოების ყველა ფენაში.
⭕ ინსტიტუტის სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები, ვორქშოფები, ეროვნული გეშტალტ ცენტრის ფსიქოთერაპიული და საკონსულტაციო სერვისები შეესატყვისება თანამედროვე, უმაღლეს საერთაშორისო EAGT EAP სტანდარტებს.

⏰ტრენინგის განრიგი იძლევა სწავლის და მუშაობის შეთავსების საშუალებას!
სწავლის განრიგი:

⭕I კურსი: ჯგუფური ფსიქოთერაპია (200 სთ). ტრენინგი – თვეში 1 შაბათ-კვირა (16 სთ.); ინდივიდუალური თერაპია – წლის განმავლობაში განაწილებული 50 სთ.
⭕ II-III კურსები: თეორია და მეთოდოლოგია (600 სთ). თვენახევარში ერთი 5 დღიანი ტრენინგი (40 სთ) შაბათ-კვირის გამოყენებით;
⭕III – IV კურსი – ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა. მუშაობა სუპერვაიზორებთან თანამშრომლობით;
⭕ IV კურსი – სადიპლომო შრომის მომზადება და დაცვა. სწავლის ხანგრძლივობაა 4 წელი;
🔎 სწავლის დაწყებიდან 2, 5 წლის შემდეგ პროგრამის მონაწილეები იწყებენ მუშაობას. მათ ენიჭებათ სუპერვიზირებული გეშტალტ პრაქტიკოსის სტატუსი.
აღნიშნული სტატუსი/სერტიფიკატი გეშტალტ პრაქტიკოსს აძლევს საშუალებას დაიწყოს მუშაობა, ანუ განახორციელოს ფსიქო-კონსულტირება, ფსიქოთერაპია საერთაშორისო რანგის სუპერვიზორთან თანამშრომლობით;
სწავლის საფასურია: 2000 ევროს ექვივალენტი ლარში;
მათ, ვისაც არ აქვს ფსიქოლოგიაში საბაზისო აკადემიური განათლება, გადიან სპეციალურ მოსამზადებელ კურსს, რომელიც აღიარებულია EAGT მიერ;
❗ ჯგუფის შემადგენლობა ლიმიტირებულია (18 წევრი);
კურსზე დაშვებისათვის სავალდებულოა ინტერვიუს გავლა;
სწავლის დაწყების თარიღი: 17 აპრილი.
🔔 რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე:
👉🏼http://bit.ly/2uhXbj8

🇬🇪 მის: პაოლო იაშვილის 22 (ლ.ასათიანის ქუჩის კვეთაზე, სოლოლაკში)
📞ოფისის ტელ: (+995 032) 292 03 36;
მობ: 598 115 515 

გეშტალტ ფსიქოკონსულტანტთა მომზადების ახალ პროგრამა.

🇪🇺 საქართველო – კავკასიის მასშტაბით ერთადერთი, ევროპული (EAGT) აკრედიტაციის მფლობელი ინსტიტუტი (სეგი),
👨🏼‍💼👩🏻‍💼 გთავაზობთ გეშტალტ ფსიქოკონსულტანტთა მომზადების ახალ პროგრამას.

🔎 კურსი განკუთვნილია საუნივერსიტეტო განათლების მქონე ფსიქოლოგებისა და დამამთავრებელი კურსის სტუდენტთათვის.

📚კურსი მიზნად ისახავს საუნივერსიტეტო განათლების მქონე ფსიქოლოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებას ფსიქოლოგიური კონსულტირების სფეროში. გეშტალტ ფსიქოკონსულტაციის პრაქტიკული მეთოდოლოგიის სწავლებას და სერტიფიცირებას.👉კურსის მონაწილე ფსიქოლოგები აითვისებენ სწრაფი და სიღმისეული ცვლილებების მომტან გეშტალტ ფსიქოკონსულტირების სამუშაო ტექნიკებს, რომელთაც წარმატებით გამოიყენებენ დასაქმების სფეროებში:
🔶მენტალური ჯანმრთელობა;
🔶სამედიცინო სისტემა;
🔶საბანკო, საფინანსო, ბიზნეს და საწარმოო ორგანიზაციები;
🔶სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;
🔶სასკოლო და საუნივერსიტეტო სივრცე.

🔎სასწავლო კურსი მოიცავს:
👉 პირადი (ჯგუფური და ინდივიდუალური) ფსიქოთერაპიის გავლას;
👉 სამუშაო მეთოდების, ტექნიკების სწავლებას;
👉სუპერვიზირებულ პრაქტიკას;
👉 დასკვნით სასერტიფიკატო გამოცდას;
👉 გეშტალტ ფსიქოკონსულტირებაში სერტიფიცირებას.📋კუსრის მიმდინარეობა:
📌1 წლის განმავლობაში სტუდენტები გაივლიან პირად (ინდივიდუალურ და ჯგუფურ) ფსიქოთერაპიას, 📌შეისწავლიან გეშტალტკონსულტირების მეთოდოლიას;
✅ტრენინგის დასრულების შემდგომ, 6 თვე ჩაერთვებიან სუპერვიზირებულ პრაქტიკულ მუშაობაში.
⭕️კურსის დასასრულს ჩატარდება სასერტიფიკატო გამოცდა. 

✅წარმატებული კურსდამთავრებულები მიიღებენ გეშტალტ ფსიქოკონსულტანტის სერტიფიკატს.
💵 ტრენინგის საფასური: 2000€ (ექვივალენტი ლარში)👉რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე https://forms.gle/kCBVNhBKE1gkqDKj6

🇪🇺