დირექტორი
დიმიტრი ნადირაშვილი

 

 

 

 

აღმასრულებელი დირექტორი
თეა გოგოტიშვილი

 

 

 

 

გენერალური მენეჯერი
სალომე გოგელია

 

 

 

 

პროექტების მართვის
დეპარტამენტი ხელმძღვანელი
თეონა ნაჭყებია

 

 

 

ციფრული მარკეტინგის მენეჯერი
ილია ნიკაჭაძე