მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ინსტიტუციაა, რომელიც აერთიანებს უმაღლესი კვალიფიკაციის, საერთაშორისო დონის სპეციალისტებს.
ცენტრის ხემძღვანელია ფსიქოლოგიის დოქტორი, ევროპაში (EAGT) აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოლოგიური მეცნიერების საერთაშორისო კავშირში (IUPsyS) საქართველოს წარმომადგენელი, პროფესორი თეა გოგოტიშვილი.
ცენტრი მუშაობს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის, ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების, მშობელთა და მასწავლებელთა კონსულტირების, კონფლიქტების რეგულირების, ორგანიზაციული კონსულტირების, ფსოქოთერაპიის სფეროში;
თანამშრომლობს ინდივიდებთან, კომპანიებთან, სკოლებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან.
ატარებს:
 ტრენინგებს (სასწავლო კურსებს)
 კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს
 მრავალპროფილიან კონსულტაციებს
 ფსიქოლოგიურ დახმარებას/ფსოქოთერაპიას.

პროექტები და პროგრამები
სასერტიფიკატო კურსი გამოყენებით ფსიქოლოგიაში
ფუნქციონირებს 2002 წლიდან. კურსდამთავრებულები წარმატებით იყენებენ მიღებულ ცოდნას პრაქტიკულ მუშაობაში. სწავლა – შაბათ-კვირას 11:00-14:00; სწავლის ხანგრძლივობა – 9 თვე (ოქტომბერი- ივნისი). კურსი მოიცავს თანამედროვე გამოყენებითი ფსიქოლოგიის 14 მოდულს.

თანამედროვე ფსიქოლოგიური მიმართულებების შემსწავლელი ტრენინგ-კურსები
მოკლევადიანი, ინტენსიური ტრენინგები პროფესიონალებისა და ფსიქოლოგიით დაინტერესებული სხვა დარგების წარმომადგენელთათვის.

ფსიქოლოგიური დახმარება/ფსიქოთერაპია
თანამედროვე სტრესულ ცხოვრებაში, ადამიანები/ორგანიზაციები მიმართავენ ფსიქოლოგიურ კონსულტირებას, ტრენინგებს, ფსიქოთერაპიას; ზრუნავენ ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე, პროფესიულ და პიროვნულ ზრდაზე, კარიერული წინსვლასა და შრომით პროდუქტიულობაზე.

ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ სწრაფად და ეფექტურად შეძლებთ:
 პრობლემის დაძლევაზე მიმართული მიდგომის შემუშავებას
 განწყობის შეცვლას
 კონფლიქტების დარეგულირებას
 სტრესის მართვას
 ფსიქოტრავმების გადალახვას
 ემოციური დისკომფორტის და მისგან მომდინარე ფიზიკური სიმპტომების დაძლევას
 შინაგანი რესურსების გააქტიურებას
 პიროვნულ და კარიერულ წინსვლას
 შრომის პროდუქტიულობის გაზრდას
 ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის მიღწევას

ჩვენი ინსტიტუტის სპეციალისტების დახმარებით, თქვენ დაძლევთ:
 შფოთვით აშლილობებს
 პანიკურ შეტევებს
 ნევროზულ ფობიებს (შიშებს),დეპრესიებს,აკვიატებებს
 გადაუწყვეტელ პირად, ოჯახურ, თუ სამსახურეობრივ პრობლემებს
 კონფლიქტებს
 მატრავმირებელი სტრესებს